Skip to main content

Privacyverklaring

Beste bezoeker,

Van harte welkom op de website van Helderaar. Helderaar is gevestigd te Sittard (6133 VC) aan de Zonstraat 16 ingeschreven in het KVK onder nummer 77301838. In deze privacyverklaring word jij geïnformeerd over diverse punten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Zo weet jij welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan jouw rechten en hoe je deze kan gebruiken.

Jouw gegevens zijn voor jou waardevol en daarom gaat Helderaar hier zorgvuldig mee om. Zo wordt er niet te veel gevraagd en wordt er gezorgd voor de juiste waarborgen.

Heb je vragen of opmerkingen over deze verklaring of over andere zaken die te maken hebben met jouw persoonsgegevens, dan kun je rechtstreeks contact opnemen via info@helderaar.nl

Helderaar is voor de verwerking van gegevens die van jou worden ontvangen of opgevraagd, verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AVG.

 

1. Persoonsgegevens

Helderaar verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die jij zelf hebt verstrekt of die via openbare registers, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere open bronnen (denk aan social media) zijn verkregen.

Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Foto’s
 • IBAN-rekeningnummer

 

2. Doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer dat is toegestaan volgens de AVG en UAVG en voor de doeleinden die hieronder staan beschreven.

 

Communicatie

Heb je contact met Helderaar opgenomen, per telefoon, e-mail, WhatsApp of social media, dan heeft Helderaar van jou gegevens ontvangen. Deze zijn nodig om te kunnen reageren op jouw bericht aan Helderaar.

 

Dienstverlening

Jouw gegevens zijn nodig om offertes en facturen te kunnen sturen. Daarnaast zijn deze gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en zijn de gegevens nodig voor het dossier. Deze gegevens worden dan in elk geval verwerkt gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

 

Facturatie

Als je Helderaar een opdracht hebt gegeven, dan worden slechts de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling is zichtbaar van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is.

 

Beheer klantenbestand

Helderaar verwerkt contactgegevens (naam bedrijf, naam contactpersoon, e-mailadres contactpersoon, adres bedrijf, KvK-nummer bedrijf) van haar (potentiële) klanten voor het bijhouden en analyseren van de verkoop van haar producten en diensten.

 

Promotie

Tijdens de workshops die Helderaar verzorgd worden soms foto’s gemaakt om de sfeer goed vast te leggen en zo een indruk te geven voor andere (potentiële) klanten. Het kan zijn dat jij zichtbaar bent op zo’n foto. Deze foto’s worden mogelijk gebruikt voor promotiedoeleinden. Hierover zal je vooraf worden geïnformeerd. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, stuur dan vooral een bericht naar info@helderaar.nl

 

Website

Helderaar wil zich altijd blijven verbeteren voor haar klanten en de website is geen uitzondering. Het is daarom mogelijk dat jouw persoonsgegevens beperkt worden gebruikt om analyses uit voeren voor rapportage doeleinden, voor (technisch) onderhoud en beveiliging van de website.

 

3. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

Om de diensten optimaal aan te bieden maakt Helderaar gebruik van diverse leveranciers. Jouw gegevens worden gedeeld met de volgende diensten, waaronder verwerkers van Helderaar:

 • Hosting van de website
 • Boekhouder
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Microsoft-Office
 • Videobeldiensten

 

Indien Helderaar werkt met ZZP’ers, tijdelijke krachten of partners die geen verwerkers zijn en het is noodzakelijk om persoonsgegevens uit te wisselen, draagt Helderaar zorg voor de juiste contractuele afspraken om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Jouw gegevens worden verder niet aan anderen doorgegeven, tenzij Helderaar daartoe wettelijk verplicht is om informatie aan bepaalde derden te verstrekken.

 

Doorgifte derde landen

Persoonsgegevens worden zo veel mogelijk binnen de EER (Europese Economische Ruimte) verwerkt, maar soms is het onvermijdelijk om ook diensten van buiten de EER in te zetten. Er wordt pas informatie gedeeld met leveranciers waarbij de informatie wordt opgeslagen buiten Europa, indien zij kunnen aantonen te voldoen aan alle eisen van de AVG. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, zijn contractuele afspraken gemaakt.

 

4. Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat jij vraagt jouw gegevens te verwijderen. Een voorbeeld van een wettelijke plicht is het feit dat facturen met persoonsgegevens minimaal 7 jaar moeten worden bewaard. Verder worden er klantgegevens gearchiveerd ten behoeve van kennismanagement, toekomstige dienstverlening en indien nodig bij het behandelen van geschillen.

 

5. Jouw rechten

Helderaar informeert je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van onderstaande rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@helderaar.nl

Jij hebt het recht om jouw gegevens in te zien en zo nodig te corrigeren. Daarnaast heb jij het recht in bepaalde gevallen jouw gegevens te laten wissen, dit kan bijvoorbeeld wanneer je niet meer klant bent van Helderaar. Daarnaast heb jij ook het recht de verwerking van jouw gegevens (tijdelijk) te laten beperken als deze niet kloppen of verwijderd moeten worden. Tot slot heb je de mogelijkheid om jouw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.

Mocht je een klacht hebben over de wijze waarop Helderaar omgaat met jouw persoonsgegevens dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

6. Beveiliging persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens moeten uiteraard goed worden beschermd. Daarom maakt Helderaar gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en organisatorische procedures om deze bescherming te waarborgen, zoals het versleutelde verkeer tussen jou en de website (herkenbaar aan: https://). Verder worden administraties versleuteld opgeslagen.

 

7. Cookies

Om de website zo goed mogelijk te laten draaien wordt er gebruik gemaakt van cookies.

Door het plaatsen van functionele cookies wordt het websitebezoek voor jou een stuk aangenamer. Op deze manier hoef jij bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan de website. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Meer informatie vind je op de cookieverklaring van de website.

 

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat deze privacyverklaring wordt gewijzigd van tijd tot tijd, bijvoorbeeld omdat er een andere werkwijze wordt gehanteerd of dat er wetwijzigingen hebben plaatsgevonden. Helderaar zal de nieuwe privacyverklaring altijd op haar website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal er direct met jou contact worden gezocht.

 

Versie 16-9-2020