alternatief favicon helderaar

Case

Ontvlechten maatwerk uit ERP pakket

Branche
Leverancier goederen
Dienst

Project

Pijler(s):
Product (digital)

De uitdaging:

Door de jaren heen was een standaard ERP pakket compleet verbouwd met maatwerk:

 • Upgrade van het ERP pakket ging niet meer
 • Doorontwikkeling ging heel traag
 • Te weinig capaciteit bij ERP partner
 • Onmogelijkheden in ERP platform voor wensen klant
 • Ontwerp- en code-kennis van het maatwerk nog maar zeer beperkt aanwezig in de organisatie

Belangrijkste activiteiten:

 • Afstemming strategie en projectdoelen met stakeholders
 • Analyse ontvlechten maatwerk uit ERP pakket
 • Begeleiden agile ontwikkeling low-code maatwerkoplossing

De heldere verandering:

 • Verkorten time-to-market voor aanpassingen en nieuwe ontwikkelingen door vervangen complex maatwerk door low-code point solutions
 • Traceerbare lijn tussen (strategische) bedrijfsdoelen en functionaliteiten in de applicatie
 • Beter aansluiten bij huidige en nieuwe werkprocessen
 • Mogelijkheid ERP pakket (onafhankelijk) te updaten naar recente versie
 • Verkleinen afhankelijkheid ERP partner
 • Verkleinen kennis-risico van oud maatwerk

Meer weten?

Of benieuwd wat helderaar voor jou kan betekenen?

Neem contact op