Skip to main content

Hel•de•raar

(de; m,v; meervoud: helderaars)

iemand die mensen en organisaties helpt met het creëren van heldere inzichten voor waardevolle groei.

Waarom helderaar?

Helderaar is ontstaan vanuit de overtuiging dat elke verandering, transformatie of groei ontstaat vanuit een verlangen, en dat de helderheid van dit verlangen evenredig is aan het succes van de verandering. Hoe helderder het verlangen, zowel in kennis als gevoel, hoe groter het succes van de verandering. Helderheid is de basis van elke transformatie. Dit werkt zo voor ieder individu, maar ook voor elk samenwerkingsverband of organisatie, omdat dit in de basis niets meer of minder is dan de gezamenlijke groei van een groep individuen.

Tegelijkertijd worden we met steeds meer informatie overladen (of vallen er steeds meer van onze filters uit het verleden weg) en wordt het creëren van helderheid ons moeilijk gemaakt. Iemand die al eens met een vergelijkbaar bijltje heeft gehakt kan dan heel fijn zijn. Iemand die de enorme stroom aan informatie kan terugbrengen tot een behapbaar geheel, zodat er wat meer comfort ontstaat in het scherp krijgen van het verlangen en het bepalen van richting. Zo iemand is de helderaar.

Kernwaarden

Het zit in de DNA

Van een helderaar kun je een aantal dingen verwachten. Handelen volgens bepaalde normen, gebaseerd op een set belangrijke kernwaarden. Een helderaar denkt hier niet eens over na, maar is gewoon zo.

Avontuur

Helderaars zijn avonturiers. Vooraf is nooit helemaal bekend waar we uitkomen, maar dat we het halen weten we zeker! Een beetje spannend, maar altijd leuk. De reis en de voortgang maken het verschil.

Verbinding

Echte verbinding op basis van open en eerlijke communicatie vanuit vertrouwen. Dan kan er een echte samenwerking ontstaan en naar een waardevol resultaat worden gewerkt.

Transparant

Bij een helderaar weet je waar je aan toe bent, al kan de route variëren. Ook dat is helderheid, eerlijk durven zijn. Geen verborgen agenda’s, wel verwachtingen uitspreken en weten hoe de waarde wordt verdeeld.

Doorgronden

Een helderaar geeft niet op tot het duidelijk is. Complexiteit is geen probleem, maar een kans! Inzicht creëren is waar een helderaar ‘s ochtends zijn bed voor uit komt, visueel en/of in verhalen.

Maatschappelijk

Meer betekenen

Helderaar vindt het belangrijk dat organisaties een verantwoordelijkheid nemen naar alle betrokken partijen in hun ecosystemen: klanten, medewerkers, eigenaren maar ook zeker naar de maatschappij waar ze onderdeel van uitmaken.

Daarom besteedt een helderaar een deel van zijn tijd aan het bijdragen aan een betere balans in de maatschappij, door middel van vrijwilligerswerk voor geselecteerde organisaties. Hiermee wordt iets terug gedaan voor diegenen in de maatschappij die het minder fortuinlijk hebben.

Achter helderaar

Jordy Voesten

Eigenaar en adviseur

Hoi, ik ben Jordy en het is mijn missie om meer organisaties fenomenaal te maken, voor meer werkgeluk, blije klanten en een echte bijdrage aan de wereld.

Het liefst zoek ik iets tot de bodem uit, om er vervolgens (visuele) verhalen over te vertellen, met maar 1 doel: via inzicht mensen verder helpen.

Door mijn opleiding in de informatica en mijn ervaringen in automatiseringsprojecten heb ik geleerd om structuren te ontdekken in grote hoeveelheden complexe en onoverzichtelijke informatie.

Gecombineerd met mijn vermogen om een echte verbinding met iemand aan te gaan, goed te luisteren en te begrijpen, kom ik snel tot de kern van een belangrijke verandering die een persoon of organisatie doormaakt (of door wil maken).

Dit is uiteraard niet beperkt tot veranderingen die zich op het gebied van automatisering afspelen, maar in automatisering komen vaak de uitdagingen van een organisatie uitvergroot naar voren.

Partner worden

Sluit jij je aan bij onze missie?

Helderaar is op zoek naar kindred spirits: organisaties en zelfstandigen die zich herkennen in het gedachtegoed en mee willen bouwen aan een toekomst waarin de volgende stap helder is.

Voel jij je aangesproken? Neem dan contact op.