Skip to main content

Een heldere aanpak

1 manier van werken voor het creëren van inzicht, in de verschillende fases van ontwikkeling

Inzicht voor waardevolle groei. Dat klinkt mooi, maar hoe pakken we dat aan? Vaak leren we van verhalen. Zo komt kennis tot leven. Voor dat het zover is, beginnen we bij onderzoek. Vervolgens brengen we daar structuur in aan, om uiteindelijk tot de essentie te komen in het verhaal wat er ontstaat. Zo ontstaat inzicht.

Onderzoeken

Op zoek naar de feiten, de meningen en wat er tussen de regels door te ontdekken valt. De onderste steen boven.

Structureren

Hoe hangen de zaken samen? Welke patronen zijn er te ontdekken? Waar zitten tegenstellingen of gaten?

Vertellen

Welk verhaal vertelt de informatie? Inzicht ontstaat bij het terugbrengen tot de essentie.

Fases

De drie stappen passen we toe in de fases van waardevolle groei: de eerste fase is het kiezen van de richting van de positieve ontwikkeling. Deze wordt gevolgd door het bepalen van de oplossingen die we samen kunnen creëren. Als laatste fase maken we het waar in de realisatie. Het verhaal wordt dan een mooi hoofdstuk in het avonturenboek van je organisatie.

Fase 1: Kies de groei

Inzicht in doelstellingen van waardevolle groei

Noordster

Waardevolle groei begint met je missie, als leider en als organisatie. Je Why, purpose, of passie, gecombineerd met je talenten: welke behoefte vervul je daarmee? Dit is je Noordster waar elke verandering mee in lijn moet zijn. Horen daar vastgestelde waarden en normen bij?

Context

Dit vullen we aan met inzicht in de context van je onderneming: wat doet de markt? Concurrenten, wetgeving, doelgroep? Welke uitdagingen kom je op dit moment tegen? Zit het in je processen? Zit de uitdaging in je huidige bedrijfsmodel? Of in de waardepropositie voor je klanten? Waar wordt jouw milkshake voor ingehuurd*?

Stappen

Vanuit al die zaken bepaal je de stip op de horizon. Waar wil je over een bepaalde periode staan? En wat zijn de belangrijkste stappen om daar te komen? Waar liggen kansen en waar aandachtspunten?

Focus

Door de meerdere invalshoeken ontstaat er langzaam een beeld wat uniek is voor jouw (deel van de) organisatie. Het eindresultaat zorgt voor overzicht, focus en prioriteit in doelen. Dan ben je klaar om een passende oplossing te zoeken.

 

 

Heb je al deze zaken al helder? Mooi, dan nemen we dit als uitgangspunt voor de volgende stap!

kies de groei

Fase 2: Vorm de groei

Inzicht in oplossingen voor waardevolle groei

Waardegedreven

Bij het vormgeven van de beoogde oplossing is het cruciaal dat deze in lijn ligt met de doelen uit je droom. Waardegedreven is hierbij het sleutelwoord. Welke waarde moet een oplossing opleveren en voor wie? Wil je dat klanten beter geholpen worden, of je medewerkers een lagere werkdruk ervaren? Wil je de marges verhogen, of proactief vooruit lopen op nieuwe wet- en regelgeving?

Daarnaast speelt uiteraard het budget een rol. Hoeveel wil (en kun) je investeren om zo’n doel te behalen?

Creatieve ruimte

De waarde die een oplossing moet leveren, gecombineerd met de mogelijke investering schept de kaders waarbinnen de oplossing zijn vorm krijgt. Door het duidelijk kaderen kan de creativiteit daarbinnen gaan stromen.

Tijdens dit creatieve proces kun je af en toe uitstappen om de doelstelling nog wat te verscherpen. Hoe ga je meten wanneer een doel is bereikt? Kun je starten met een nulmeting om te bepalen hoe ver je er nu vanaf staat?

Iteratief

In het bepalen van de oplossing werken we iteratief een volgens just-in-time, just-enough. Dus geen compleet uitgewerkte ontwerpen van a tot z, maar genoeg om de volgende stap te kunnen zetten. Tijdens de realisatie kom je regelmatig in iteraties terug bij de plannen om het volgende stukje uit te werken. Alles vooraf bedenken en uitwerken is niet meer van deze tijd.

 

 

Ook deze stap al helemaal uitgewerkt? Geen probleem, helderaar stapt graag hier in om de realisatie te ondersteunen.

vorm de groei

Fase 3: Leef de groei

Inzicht in realisatie van waardevolle groei

Richting

Het realiseren van de oplossing: hier wordt de waarde gecreëerd. Aan de start van zo’n traject is de energie hoog: “Dit gaan we doen! Super gaaf! We hebben er zin in!” Die energie goed richten op de doelen die je wil bereiken is cruciaal. Iedereen moet weten wat we gaan doen en waarom dit belangrijk is. Dan wordt het tijd samen te bepalen welk stukje van de olifant je eerst gaat eten.

Leren

Vervolgens is het zaak om samen te ontdekken wat er werkt en wat niet. Regelmatig evalueren en toetsen of het goed loopt. Waar zitten we op het pad naar de doelen? Om dan samen opnieuw te kijken wat het volgende stukje moet zijn. Want de wereld verandert om ons heen, dus blijven kijken, het gesprek voeren en bijsturen zijn cruciaal. Lerend vermogen cultiveren voor de best mogelijke uitkomst.

Snel waarde leveren

Belangrijk is om zo snel mogelijk de beoogde waarde te kapitaliseren. Dat betekent dat je elk stukje verandering wat gereed is wil integreren in de organisatie. Dit iteratief uitbouwen zorgt ervoor dat je zo snel mogelijk de vruchten plukt van je inzet, de risico’s van onzekerheid snel verkleind en de verander-energie hoog blijft. Dus niet 1 à 2 jaar onder water voor je iets ziet, maar proberen elke paar weken of maanden resultaten te boeken.

Zo realiseren we een waardevolle verandering.

Richting

Waarde

Leren

Snelheid

Zullen we beginnen?

Helderaar helpt.

Neem contact op